Du måste vara inloggad för att se priser & kunna handla - ansök om konto här, eller logga in längst upp på sidan.


Miljöpolicy

Nedan kan du läsa vår miljöpolicy som ligger till grund för vårt kontinuerliga miljöarbete. Du kan även ladda ner vår miljöpolicy som .pdf. Längst ner på sidan hittar du även det miljödiplom som Alingsås kommun delar ut.

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi jobbar för ständiga förbättringar.
 • Vi försöker ständigt att bli bättre på miljöarbetet och minska företagets energiförbrukning, hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vindkraftverket som vi har andelar i producerar från och med 2010 mer grön el än vad vi förbrukar. Vi samordnar våra transporter med grannföretaget Däckstället.
 • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer.
 • Vi återvinner och sorterar avfall då det är möjligt vi ser till att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänligt när alternativ finns.
 • Vi utbildar personalen i hur de ska ta hänsyn till miljön i deras arbete.
 • Vår strävan är att det ska finnas ett miljövänligt alternativ till så många produktgrupper som möjligt.
 • Vi ska undan för undan förbättra produktsortimentet till att belasta miljön så lite som möjligt.
 • Vi ska minska användning av papper och använda elektroniska dokument när det är möjligt.
 • Vi ska arbeta i förebyggande syfte.


Miljöpolicy
Miljöberättelse
Miljödiplom 2014-2016
(För att ladda ner filen klickar du med höger musknapp på länken ovan och väljer spara länk som.)

Sektioner

Följ oss